O NAS

fotka     Przychodnia Specjalistyczna "MEDICUS" powstała 1 czerwca 1990 roku na bazie prywatnej nieruchomości. Była to pierwsza we Włocławku i regionie oraz jedna z pierwszych w kraju prywatna Przychodnia Specjalistyczna.
    Obecnie "MEDICUS" stanowi zespół wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin medycyny, profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów nauk medycznych i innych lekarzy z dużym doświadczeniem i praktyką zawodową. Staramy się, aby nasi Pacjenci mieli możliwość pełnej diagnostyki i leczenia na miejscu. Dużą wagę przykładamy do umożliwienia Państwu zasięgnięcia porad i konsultacji - w zakresie różnych, w tym również wąskich dyscyplin medycznych - specjalistów z ośrodków akademickich w Łodzi, Bydgoszczy i Warszawie. Personel Przychodni "MEDICUS" dokłada starań, aby nasi Pacjenci uzyskali pełną informację medyczną oraz zadowolenie i satysfakcję w kontaktach z nami.
    Zgodnie z oczekiwaniami, w styczniu 2008 roku została uruchomiona Pracownia Echokardiografii (ECHO) i Ultrasonografii (USG) Przychodni Specjalistycznej "MEDICUS". Celem naszych działań jest zaoferowanie badań na najwyższym poziomie w zakresie ECHO i USG dzieci i dorosłych. Pragniemy zwrócić także uwagę Państwa na proponowane przez nas badania USG wykonywane w okresie prenatalnym według obowiązujących wytycznych. Realizację tych zadań umożliwia grupa uznanych specjalistów z ośrodków akademickich zajmujących się od wielu lat diagnostyką sonograficzną oraz współpracujących z renomowanymi ośrodkami klinicznymi. Pracownia została wyposażona w sprzęt wysokiej generacji VIVID 3 Pro GE, spełniający wszelkie kryteria stawiane współczesnym aparatom w zakresie zarówno badań ECHO i USG. Naszą ambicją jest rozszerzenie oferty badań, z tego względu zespół ultrasonografistów kształtować i uzupełniać będziemy tak, aby zaspokoić potrzeby diagnostyczne pacjentów z Włocławka i regionu.